Klachten

Klachten

Uw mening telt

Wij horen graag hoe u uw bezoek aan onze praktijk heeft ervaren. Uw reactie is heel waardevol: daarmee kunnen we onze zorg en service verbeteren. Wilt u uw suggesties of complimenten aan ons doorgeven? Laat het ons weten op info@hethogedoel.nl . Alvast hartelijk dank hiervoor.

Klacht?

Ondanks de inzet van onze medewerkers kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de behandeling in onze praktijk. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij uw tandarts. In de meeste gevallen zal een gesprek tussen u en uw tandarts genoeg zijn. Als u behoefte heeft aan een derde, neutrale partij, dan kunt u uw klacht indienen bij de KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk bij aangesloten is. Een onafhankelijke klachtenfunctionaris zal dan kosteloos tussen u en uw tandarts bemiddelen. Met als doel een oplossing te vinden.

Het regelement Klachtenregeling KNMT is in de praktijk beschikbaar.

 

Geschil?

Als u er ondanks de hulp van de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de Geschilleninstantie Mondzorg. Dan wordt u klacht door een commissie van vijf deskundigen beoordeeld. De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is.

Meer informatie

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op           www.allesoverhetgebit.nl . Vragen kunt u stellen aan het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) 0900-2055012. Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

Maak nu een afspraak

0523 268361
Het Hoge Doel - Tandartspraktijk Het Hoge Doel in Hardenberg - Profi-Web