Huisregels

Wij vinden het belangrijk om de beste kwaliteit van zorg te geven en hebben veel aandacht voor de veiligheid van onze patiënten en personeel. Daarom hanteren wij de volgende huisregels, zo zorgen wij samen voor een prettige en veilige werkomgeving.

Uw bezoek 

Bij afzegging binnen 24 uur zijn wij genoodzaakt om de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

Privacy

Veiligheid

Eigendommen

 

Rechten en Plichten

Als patiënt gaat u een relatie aan met uw tandarts(praktijk). De overheid heeft een wetgeving ontwikkeld waarin deze relatie wordt geregeld. Enkele belangrijke zaken treft u hier aan.

 

Rechten

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

In het kader Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft Tandartspraktijk Het Hoge Doel een werkwijze die u kunt teruglezen onder het kopje “privacy”. Uw rechten worden hierin uiteengezet, evenals de wijze waarop wij uw persoonsgegevens beschermen.

 

Bescherming persoonsgegevens

Tandartsen en andere medewerkers van Tandartspraktijk Het Hoge Doel zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over uw behandeling mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling zijn betrokken.

 

Recht op informatie

Als goede zorgverlener is het onze plicht u onder andere te informeren over:

Als patiënt beslist u over de behandeling die u ondergaat. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan gerust om uitleg.

 

Verlenen van toestemming (Informed Consent)

Wij behandelen u uitsluitend indien wij tot overeenstemming zijn gekomen met betrekking tot het behandelplan. Wettelijk mag u ook alleen behandeld en/of onderzocht worden als u daarvoor toestemming geeft. U beslist zelf of u wel of niet behandeld wilt worden en waarvoor.

 

Uitvoering Behandelingen

De tandarts zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de Gedrags- en Beroepsregels. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/ geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverbintenis.

 

Plichten

Als patiënt heeft u – naast rechten – ook plichten. Hieronder de belangrijkste:

 

Het verstrekken van informatie

 

Op deze manier hopen wij uw verblijf bij ons in de praktijk zo aangenaam mogelijk te maken. Mocht u nog suggesties hebben dan horen wij het graag.

 

Met vriendelijke groet,

Team Tandartspraktijk Het Hoge Doel

Maak nu een afspraak

0523 268361
Het Hoge Doel - Tandartspraktijk Het Hoge Doel in Hardenberg - Profi-Web
Chat openen
Welkom bij tandartspraktijk Het Hoge Doel, waarmee kunnen wij u van dienst zijn?