Behandelingen

-De Periodieke Controle

Tijdens de periodieke controle, controleert de tandarts uw gehele mond. Hij vraagt u eerst of er wijzigingen zijn met betrekking tot uw algehele gezondheid/medicijngebruik en of er problemen zijn met uw gebit. Daarna begint de controle met behulp van een spiegel en een sonde. Hij kijkt of er geen bijzonderheden zijn aan wangslijmvliezen en de mondbodem. Daarna controleert hij elke tand of kies om te kijken of er geen gaatjes zijn, of alle randen van vullingen, kronen en/of bruggen nog goed aansluiten. Of er geen aanslag of tandsteen zit en hij controleert of de aanhechting van uw tandvlees op de tand/ kies nog voldoende is door met een klein meetinstrumentje (pocketsonde) de ruimte tussen tand en tandvlees op te meten. Nadat hij alles heeft gecontroleerd kan de tandarts eventueel besluiten om röntgenfoto’s te laten maken. De röntgenfoto’s maakt hij om goed tussen de tanden en kiezen in te kunnen kijken of om te kijken of er eventueel gaatjes onder vullingen zitten of ontstekingen aan de wortelpunten.

Aan de hand van de bevindingen van de tandarts zullen er indien nodig vervolgafspraken ingepland worden. Dit kan bij de tandarts, preventie assistente of mondhygiëniste zijn.

 

-Röntgenfoto’s

Tijdens een behandeling kan de tandarts besluiten om een röntgenfoto te laten maken. Door röntgenfoto’s te maken, kunnen problemen in de mond tijdig ontdekt worden, waardoor grotere problemen voorkomen kunnen worden.

Er kunnen diverse redenen waarom de tandarts besluit om de röntgenfoto te maken:

–     Controlefoto’s om tussen de tanden en kiezen in te kijken om te zien of er verborgen gebreken zijn

–     Vermoeden op een gaatje

–     Naar aanleiding van een pijnklacht

–     Vermoeden op het ontbreken van een tand of kies ( vooral bij kinderen )

–     Gezondheid van het kaakbot beoordelen

–     Evalueren van een element tijdens of na een behandeling

–     Beoordelen of er verstandskiezen aanwezig zijn

–     Voor het aanvragen van een behandeling ( bv prothese op implantaten)

Soorten Röntgenfoto’s :

Bite Wings : – Bitewings zijn kleine overzichtsfoto’s van de kiezen van uw gebit. Er worden twee foto’s gemaakt. Eén links en één rechts. Op deze foto’s is de bovenkant van uw kiezen, een gedeelte van de wortels en het omliggend kaakbot te zien.

Solo foto: Een solo foto maken we als we een tand of kies beter willen onderzoeken. Op deze foto is de gehele tand of kies te zien. Zo kan de tandarts zien of er bv. een ontstekingen aan de wortelpunt zit.

OPG: Wanneer we een totaalplaatje van het gebit nodig hebben, maken we een orthopantomogram (OPG). Hiermee krijgen we een overzicht van alle tanden en kiezen in de boven- en onderkaak.

LSP: Laterale schedel profiel foto, is een foto van de zijkant van het hoofd. Deze foto wordt gebruikt bij orthodontische behandelingen en bij het aanvragen van implantaten.

Risico’s bij het maken van röntgenfoto’s

Al onze assistentes die röntgenfoto’s maken in opdracht van de tandarts zijn daartoe opgeleid en gecertificeerd. Wij maken röntgenfoto’s digitaal, de hoeveelheid straling die vrijkomt bij het maken van een foto is minimaal.

Zwangere vrouwen mogen beperkt foto’s laten maken van hun gebit. Wij proberen dit echter zoveel mogelijk uit te stellen tot na de zwangerschap. Geef het dus altijd aan als u zwanger brengt.

 

-Kinderen

Ontwikkeling van het kindergebit

De leeftijd waarop kinderen hun tanden krijgen verschilt per kind. Doorgaans breekt de eerste melktand door tussen de 6 en 9 maanden. De eerste 2 melktanden komen aan de onderkant in het midden tevoorschijn. Daarna volgen de 2 middelste snijtanden aan de bovenkant. De laatste melkkies verschijnt in de regel tussen de 24 en 30 maanden. Een volledig melkgebit bestaat uit 12 tanden en 8 kiezen. Zowel de tanden van het melkgebit als die van het blijvend gebit breken meestal volgens een bepaalde volgorde door. Vanaf ongeveer 6 jaar begint het wisselen en breken de eerste blijvende kiezen door.

Verzorging

Het tandglazuur van kleine kinderen is nog niet zo sterk. Een goede gebitsverzorging is dus extra belangrijk. Het is belangrijk om al te beginnen met het poetsen als de eerste tandjes doorbreken. Poets de tanden 1x per dag met fluoridepeutertandpasta. Poets bij kinderen vanaf 2 jaar 2x per dag hun tanden met fluoridepeutertandpasta en stap vanaf 5 jaar over op junior tandpasta. Fluoride is een natuurlijke stof die het glazuur harder maakt en daardoor minder kwetsbaar. Het gebruik van de juiste hoeveelheden fluoride helpt zo gaatjes in de tanden en kiezen te voorkomen. Als kinderen wat ouder zijn kun je ze eerst zelf laten poetsen om daarna nog even na te poetsen.

Voeding

Behalve goed poetsen, napoetsen en controle door de tandarts of mondhygiënist, is het belangrijk dat je goed op de voeding van je kind let. Op en tussen de tanden en kiezen ontstaat tandplak: een nauwelijks zichtbaar, plakkerig wit-gelig laagje. De bacteriën in de tandplak zetten suikers (bijvoorbeeld uit snoep, koek, frisdrank en fruit) en zetmeel (bijvoorbeeld uit aardappels, pasta, brood of crackers) in de mond om in zuren. Die zuren veroorzaken gaatjes (cariës) in het gebit. Frisdrank, vruchten(sap) en bijvoorbeeld sportdrank bevatten behalve suikers ook zuren. Deze zuren kunnen het tandglazuur oplossen. Beperk om gaatjes en tanderosie te voorkomen het aantal eet- en drink momenten tot maximaal 7 per dag: 3x een maaltijd en maximaal 4x per dag een tussendoortje. Stimuleer je kind kraanwater te drinken.

Naar de tandarts

Wij adviseren u om uw kind vanaf 2 jaar mee te nemen op uw controle afspraak, zodat hij of zij alvast kan wennen aan het bezoek bij de tandarts. vanaf 3 jaar adviseren wij uw kind 2 keer per jaar voor controle te laten komen.

Basisverzekering

Tandartskosten worden voor kinderen vergoedt uit de basisverzekering, de behandelingen zijn voor kinderen tot 18 jaar gratis.

Eerste Tandje Poetsen?

Tandenpoetsen Met kinderen

Melkgebit

Wisselen

 

-Sealen

Het sealen van de fissuren wordt door de preventie assistente gedaan.

Tijdens deze afspraak wordt er een dun laagje op de groefjes van de kiezen aangebracht.

Dit wordt gedaan om makkelijker te kunnen poetsen en zo gaatjes te voorkomen.

Wat wordt er precies tijdens deze behandeling gedaan?

–     Eerst kijken we of de kiezen waar we een laagje op aanbrengen gezond zijn.

–     De kiezen worden ingekleurd met een plaque vloeistof.

–     De kiezen worden nu schoongemaakt met de airflow zodat er geen tandplaque meer aanwezig is.

–     Rondom de kiezen worden wattenrollen geplaatst om de kies droog te houden.

–     De kiezen wordt drooggemaakt en er wordt ets-gel aangebracht.

–     De ets-gel wordt na 20 seconden afgespoeld en er worden nieuwe wattenrollen geplaatst.

–     Nu worden de kiezen opnieuw drooggemaakt en wordt de sealing aangebracht. Dit laagje wordt uitgehard met de lamp.

Adviezen:

–     X

Risico’s:

–     Na verloop van tijd kunnen sealingen los komen.

–     Na verloop van tijd slijten de sealingen

Sealen

 

-Preventie

Bij de preventie assistente wordt de mond volledig gereinigd.

Denk hierbij aan het verwijderen van tandsteen en tandplaque. Tandplaque bestaat uit verschillende bacteriën die cariës ( gaatjes ) en tandvleesontstekingen kunnen veroorzaken. Wanneer de plaque niet dagelijks wordt verwijderd dan kan de plaque gaan verkalken, dit wordt tandsteen genoemd. Omdat u tandsteen niet zelf kunt verwijderen, is het verstandig om hiervoor een afspraak te maken.

Tevens worden er adviezen gegeven voor een verbetering van de mondhygiëne.

Wat wordt er precies tijdens deze behandeling gedaan?

–     Eerst wordt de situatie van het tandvlees beoordeeld

–     De tandvlees score (PPS) wordt berekend.

–     Alle tanden en kiezen worden ingekleurd zodat de patiënt waar nodig poetstips kan ontvangen en we de mond beter kunnen reinigen.

–     Vervolgens wordt met behulp van de airflow het mee gekleurde tandplaque verwijderd en eventuele aanslag van bijvoorbeeld koffie of thee verwijderd.

–     Daarna wordt met het tandsteen apparaat (EMS) het tandsteen machinaal verwijderd.

–     Tot slot worden de tussenruimtes met handinstrumenten na gereinigd.

Adviezen:

–     Na de behandeling 60 minuten wachten met het eten en drinken van kleurstoffen zodat aanslag minder snel weer terug komt.

–     Altijd de instructies betreft mondhygiëne opvolgen.

Risico’s:

–     Vullingen die niet helemaal goed zitten kunnen tijdens de behandeling losraken.

–     Spalkjes kunnen losraken met het verwijderen van het tandsteen achter de onder/boven tanden.

–     De mond kan de eerste dagen na een reiniging wat gevoelig zijn.

 

-Mondhygiëniste

De mondhygiëniste waakt over het fundament van uw tanden en kiezen. Het betreft het tandvlees en kaakbot, ofwel het parodontium.

Met een gezond fundament behouden tanden en kiezen hun houvast.

Wat wordt er precies tijdens deze behandeling gedaan?

–     Tijdens een eerste afspraak wordt er een screening uitgevoerd om de behandelbehoefte vast te stellen. Met een meet instrument wordt er gekeken of de ruimte, die tussen het tandvlees en de  tand/ kies ziet gezond is. Bij een gezond fundament zal de meeting niet meer dan 3 mm bedragen.

–     Bij een meeting van maximaal 3 mm en de aanwezigheid van tandsteen zal er een reguliere gebitsreiniging plaatsvinden door de preventie assistente

–     Bij een meeting tot en met 5 mm zal er een gebitsreiniging bij de mondhygiëniste plaatsvinden. Tandsteen en tandplaque zal nu aanwezig zijn onder het tandvlees. Ook zullen er bij uw mond passende instructies zijn, om thuis de situatie in een maximale conditie te houden. Wel is het nu van belang om met een nader te bepalen interval, de mondhygiëniste vaker te bezoeken. Dit omdat er een situatie is ontstaan die thuis niet meer volledig schoon te houden is, ondanks een maximale inzet van u kant.

–     Bij een meeting van 6 mm of meer zal er geadviseerd worden een traject in te gaan genaamd paroprotocol. In deze situatie is er schade aan het kaakbot ( parodontitis) en zonder interventie zullen tanden en kiezen los gaan staan en dus verloren gaan. Het paroprotocol beslaat een intensief traject wat weg gelegd is voor gemotiveerde mensen die ook nog eens een uitstekende zelfzorg hanteren. Daarnaast is therapietrouwheid ( het nakomen van afspraken) een vereiste om de behandeling te doen laten slagen.

Wat houdt het paroprotocol in?

–     In eerst instantie zal er een afspraak ingepland worden om het fundament uitgebreid in kaart te brengen, we noemen dit een parodontiumstatus, naast het vermelden van hoe diep de ruimtes onder het tandvlees zijn ( pockets), worden er ook andere aspecten genoteerd die van invloed zijn op deze parodontis. Mogelijkerwijs zal er ook een kweek afgenomen worden om vast te stellen welke bacteriën met dit ziekteproces gemoeid zijn. Dit omdat er soms naast behandeling van de mondhygiëniste, een antibiotica kuur nodig is.

–     Wanneer u mond uitgebreid in kaart is gebracht zullen er 3 opeenvolgende afspraken ingepland worden waarbij in sessies van 1 uur de pockets worden gereinigd, naast het reinigen van deze pockets wordt ook het worteloppervlak glad gemaakt. Dit alles gebeurt onder verdoving.

–     Na 2.5 maand wordt er weer een parodontium status gemaakt om het resultaat van de behandeling te beoordelen.

–     Om het behaalde resultaat te waarborgen en u weer oud te laten worden met uw eigen gebit zal er nazorg plaatsvinden. Tijden deze nazorg zal de mondhygiëniste ieder keer uw mond reinigen omdat er altijd plaatsen zijn waar het thuis onmogelijk is om bij te komen .

Adviezen betreffende mondgezondheid

Alle adviezen zijn individueel afgestemd op uw mond, maar in zijn algemeenheid kan gezegd worden 2x per dag poetsen en 1x per dag interdentaal reinigen (iets gebruiken om tussen uw tanden en kiezen schoon te maken). Het is nader te bepalen wat voor uw mond het meest geschikt is.

Risico’s

–     na behandeling kan er in eerste instantie gevoeligheid optreden

–     systemische ziekten zoals o.a. diabetes, reuma hebben invloed op de ontvankelijkheid van parodontis

–     roken beïnvloed de langdurige stabiliteit van het fundament

–     het niet hanteren van een strikte zelfzorg en het nakomen van nazorg afspraken zal stabiliteit van het fundament niet waarborgen

 

-Vullingen

Wanneer uw tand of kies door tandbederf beschadigd is of er een stuk van uw tand of kies is afgebroken kan dit gerepareerd worden door middel van een vulling. Door een tand of kies te vullen wordt de functie van de tand of kies hersteld en worden ergere pijnklachten voorkomen.

Een vulling wordt als volgt gemaakt:

–     De tand of kies kan verdoofd worden als u dat wenst

–     Eerst wordt eventueel tandbederf verwijderd met een klein boortje

–     Indien nodig wordt er een matrixbandje om de kies aangebracht

–     Daarna wordt de tand of kies geëtst

–     Vervolgens wordt er een bonding aangebracht, deze wordt met een lamp uitgehard

–     Tot slot wordt de vulling aangebracht, dit wordt eventueel in verschillende laagjes gedaan. Ook het vulmateriaal wordt weer met een lamp uitgehard.

–     Als de vulling klaar is wordt het matrixbandje verwijderd en de kies of tand weer in de juiste vorm geslepen.

–     De tandarts controleert de hoogte van de vulling door u op een papiertje te laten bijten

–     Als de vulling goed is, wordt deze gepolijst en is de tand of kies weer klaar.

De meeste vullingen worden gemaakt met composiet, een tandkleurig vulmateriaal. De vullingen zijn daardoor bijna niet te onderscheiden van de eigen tanden of kiezen. De plaktechniek zorgt voor een goede hechting van de vulling waardoor de tand of kies weer sterker wordt.

Risico’s bij het maken van een vulling:

–     Een tand of kies kan na het vullen nog een tijdje gevoelig zijn voor warm en koud, meestal verdwijnt dit na een aantal weken vanzelf.

–     Een vulling kan na de behandeling nog iets te hoog zijn na de behandeling, hiervoor kunt u contact opnemen met de praktijk zodat dit verholpen kan worden.

–     De zenuw kan na het vullen van een gaatje geïrriteerd of ontstoken raken. De tandarts zal dan een wortelkanaalbehandeling uit moeten voeren.

 

-Wortelkanaal behandelingen

Wanneer is een wortelkanaalbehandeling nodig?

In iedere tand of kies bevinden zich wortelkanalen met daarin de zogenaamde pulpa: weefsel dat uit zenuwen en bloedvaatjes bestaat. De pulpa kan ontstoken raken door tandbederf, een lekkende vulling of door bijvoorbeeld een val. Gevoeligheid voor warmte en koude, een dikke wang of hevige kiespijn kunnen signalen zijn van een ontsteking. Ook kan het zijn dat er (nog) geen klachten zijn. De tandarts komt er dan achter bij het maken van een controlefoto of tijdens het vullen van een kies. De tandarts kan dan een wortelkanaalbehandeling ( endodontische behandeling) uitvoeren. Deze behandeling bestaat meestal uit twee afspraken. Tijdens de eerste behandeling worden alle wortelkanalen zorgvuldig gereinigd en opgevuld met een medicament en een noodvulling. Na ongeveer 6 a 8 worden wordt de noodvulling verwijderd en worden de kanalen opnieuw gereinigd met kleine vijltjes, daarna worden de kanalen definitief opgevuld met gutta percha stiften, na het plaatsen van de stiften wordt een definitieve vulling aangebracht. Tijdens de behandeling worden er röntgenfoto’s gemaakt om het verloop van de behandeling te controleren.

Resultaten van een wortelkanaalbehandeling

Een wortelkanaalbehandeling is erop gericht om een tand of kies te behouden die anders getrokken moet worden. Het succespercentage van een wortelkanaalbehandeling is hoog, maar zoals met alle medische behandelingen kan een gunstig resultaat niet worden gegarandeerd. Soms is het nodig dat een tand of kies opnieuw endodontisch wordt behandeld, is er een chirurgische ingreep nodig of moet de tand of kies alsnog getrokken.

Risico’s

–     Napijn of zwelling

–     Soms is het nodig om u een medicijn voor te schrijven ( antibiotica of pijnstillers)

–     Kanalen kunnen niet te vinden of niet toegankelijk zijn

–     Een tand of kies kan na een wortelkanaalbehandeling verzwakt zijn en breken

–     Instrumenten kunnen afbreken

–     Er kan een verkleuring van tand of kies ontstaan

–     Soms is het nodig om na een wortelkanaalbehandeling een kroon op een tand of kies te plaatsen.

Is een wortelkanaalbehandeling pijnlijk?

De behandeling vindt vaak plaats onder lokale verdoving en is meestal pijnloos. In sommige gevallen is een verdoving niet nodig. Er kan napijn en in enkele gevallen zwelling optreden. Deze napijn duurt enkele dagen tot een week en is in het algemeen met paracetamol of ibuprofen goed te bestrijden. Mocht de napijn erg lang aanhouden of is er sprake van veel zwelling, neem dan contact op met uw tandarts

Hoe lang duurt een wortelkanaalbehandeling

De tijd die een wortelkanaalbehandeling in beslag neemt is afhankelijk van het aantal wortelkanalen en de moeilijkheidsgraad.

wortelkanaalbehandeling

 

-Extracties

Extractie is het trekken van een tand of kies. Als een tand of kies niet meer de te redden is, zal deze getrokken moeten worden.

Als er een tand of kies getrokken wordt, moet er indien van toepassing altijd aan de tandarts doorgegeven worden dat u medicijnen gebruikt!

Hoe wordt een tand of kies getrokken?

–     Voordat de tand of kies wordt getrokken krijgt u eerst verdoving

–     Zodra de verdoving ingewerkt is, zal de tandarts met een speciaal instrument de kies een beetje los wiebelen

–     Daarna zal de tandarts met een tang de tand of kies eruit halen

–     Tijdens het verwijderen van de kies zal wat gekraak hoorbaar zijn en zult u een druk voelen, dit is normaal

–     Het verwijderen van de kies zal geen pijn doen

–     Indien nodig zal de tandarts de wond hechten

–     Na het trekken van de tand of kies krijgt u een gaasje tussen uw kiezen waarop u minimaal 15 minuten moet dichtbijten

–     U ontvangt een koelelement en een adviezenlijst. Voor een goede genezing raden wij u aan deze adviezen goed op te volgen

Adviezen:

–     De komende dagen niet roken en geen alcohol gebruiken

–     Geen lichamelijke zware belasting (bukken/tillen) en met een hoog kussen slapen

–     Eerste dagen geen warme dranken/maaltijden en koolzuurhoudende dranken gebruiken, maar vooral zacht en koud voedsel

–     In geval van napijn de voorgeschreven pijnstiller gebruiken

–     Tot 2 dagen na de behandeling de mond niet spoelen ( om er voor te zorgen dat de bloedpropjes in de wond blijven zitten, dit bevordert de genezing)

–     Na 2 dagen weer poetsen met tandpasta ( daarvoor alleen met water)

–     In geval van nabloeding nogmaals op een steriel gaasje dichtbijten, mocht de bloeding niet stoppen dan kunt u contact met de praktijk opnemen

–     In geval van twijfel altijd contact met ons opnemen

Risico’s bij het trekken van een tand of kies:

–     Nabloeding

–     Pijn

–     Zwelling

–     Slikbezwaren, koorts, hoofdpijn

–     Vertraagde wondgenezing

–     Ontsteking van het wondgebied / het bot

Hoewel het bijna nooit voorkomt, we moeten het toch benoemen:

–     Beschadigingen van omgevende structuren zoals tanden/kiezen, zenuwirritaties/uitval, slijmvlies en mucosarupturen, botbreuk, allergische reacties op ingebracht materiaal, opening van de kaakholte (bovenkaak)

 

-Kroon- en brugwerk

Binnenkort beschikbaar

 

-Protheses

Binnenkort beschikbaar

 

-Frame

Binnenkort beschikbaar

 

-Implantaten

Binnenkort beschikbaar

 

-Bleken

Binnenkort beschikbaar

 

-Clear Aligners

Binnenkort beschikbaar

 

„Bij ons staat de patiënt centraal“ dit zal de kern uitmaken van onze praktijkfilosofie.

Naast de algemene dentale behandelingen zoals vullingen, wortelkanaalbehandelingen, preventiewerkzaamheden en protheses en kroon-/ brugwerk zijn wij een team dat een aantal bijzondere behandelingen aanbiedt. Iedere patiënt ondergaat een nauwkeurige diagnostiek, en daarop baserend zal er een behandelplan worden opgesteld voor een doeltreffende therapie.

Ons team beschikt over diverse kwalificaties en werkt met hedendaagse stand van zaken op zeer moderne apparatuur.

Maak nu een afspraak

0523 268361
Het Hoge Doel - Tandartspraktijk Het Hoge Doel in Hardenberg - Profi-Web