Patiëntenstop

In verband met opgelopen waterschade tijdens de hoogwaterstand, werken wij momenteel met een beperkte capaciteit. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk om nieuwe patiënten aan te nemen.

Praktijkvisitatie

KNMT Praktijkvisitatie: werken aan goede mondzorg

In deze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft deze praktijk zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsvereniging van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Ze kijken naar:

  • of de praktijk de zaken goed organiseert;
  • of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;
  • of de patiënt zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvangt een praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen.  Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de door hen geboden kwaliteit. Bezoekt u een praktijk met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat!

De praktijk ontvangt ook een certificaat van deelname aan visitatie. Op dit certificaat staat de datum van de visitatie vermeld en welke tandartsen er hebben deelgenomen.

Per 04-01-2023 voor pijnklachten naar Tandarts Spoed Praktijk Zwolle

Vanaf 04 januari 2023 vervalt voor de weekenden de normale weekenddienstregeling. Voor pijnklachten kunt u dan terecht bij de Tandarts Spoed Praktijk te Zwolle. De Tandarts Spoed Praktijk is gevestigd in de Isala kliniek op de afdeling Mond, Kaak en Aangezichtschirurgie. De spreekuren zijn vanaf vrijdag 12.00 uur tot maandag 08.00 uur. Tijdens feestdagen en vakanties zijn er ruimere openingstijden.

Direct na de behandeling worden de terugkoppelingsbrief en eventuele röntgenfoto’s naar uw eigen tandarts gemaild. Er vindt in de Tandarts Spoed Praktijk geen second opinion of vervolg behandeling plaats. Afhankelijk van de behandeling variëren de totale kosten meestal tussen de €40 en €250. De rekening dient u direct na afloop van de behandeling te voldoen. U krijgt een factuur die u bij uw zorgverzekeraar als declaratie kunt indienen.
Op de website van uw zorgverzekeraar kunt u nagaan of de behandeling bij de Tandartsspoedpraktijk voor vergoeding in aanmerking komt.

U kunt de tandartsspoedpraktijk telefonisch bereiken op telefoonnummer 0900-8602. Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.tandartsspoedpraktijk.nl

Per 01-01-2022 hebben wij geen contract meer met verzekeringen die vallen onder de VGZ coöperatie

Als u verzekerd bent bij een verzekering die valt onder de VGZ coöperatie, dit zijn: VGZ, IZA, IZZ, Unive, Bewust, UMC, Zeker en Zorgzaam, en heeft u een “Natura polis” dan gaat u vanaf volgend jaar meer bijbetalen voor een kunstgebit of kunstgebit op implantaten, omdat wij vanaf 01-01-2022 geen contract meer hebben met deze verzekeraars.
Als u een “Restitutie polis” heeft dan is er niets aan de hand. Een “Restitutie polis”  is een iets duurdere polis, maar dan heeft u een vrije keuze van zorgverlener, ongeacht of deze zorgverlener gecontracteerd is of niet, u ontvangt de normale volledige vergoeding. Bij een “Natura polis” ontvangt u alleen een volledige vergoeding als u naar een VGZ gecontracteerde zorgverlener gaat.

De reden dat wij geen contract meer aangaan met de verzekeraars die vallen onder VGZ coöperatie is als volgt. De maximale tarieven voor de mondzorg worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven zijn onder meer gebaseerd op beheersing van zorgkosten en rendabele praktijkvoering. Verzekeraars mogen lagere tarieven aan zorgverleners aanbieden. Echter de meeste verzekeringen streven naar een goede kwaliteit voor hun verzekerden en wijken nauwelijks af van de door de NZa opgestelde tarieven. De vergoedingen die wij als gecontracteerde zorgaanbieder van de VGZ coöperatie voor een kunstgebit ontvangen zijn aanzienlijk lager dan de NZa tarieven. Het verschil tussen de VGZ coöperatie en de andere verzekeraars is dermate groot dat wij besloten hebben deze contracten niet meer te ondertekenen.

Mocht u in 2022 een nieuw kunstgebit of een kunstgebit op implantaten nodig hebben dan is het zeker de moeite waard om goed te kijken welke verzekering en bij welke verzekeraar u de nieuwe verzekering afsluit. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

 

Inschrijving nieuwe patiënten

Op dit moment is het erg druk in de praktijk. Daarom is het alleen mogelijk om u als nieuwe patiënt in te schrijven als u woonachtig bent in de gemeente Hardenberg.

Herinneringsmail

Wij krijgen regelmatig te horen dat de herinneringsmail in de spam terechtkomt of niet bij u aankomt. Hierover hebben wij al diverse keren contact gehad met de ICT specialisten. Echter  schijnt het een probleem te zijn dat steeds vaker voorkomt en wordt veroorzaakt door de beveiligingssystemen van de providers. Hier kunnen wij helaas niets aan veranderen.

Daarom willen wij nogmaals benadrukken dat de herinneringsmail een extra service is en dat u daar geen rechten aan kunt ontlenen.

Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Gewoon Gaaf

Sinds enkele jaren neemt het aantal gaatjes bij kinderen weer toe. Vandaar sluiten wij ons aan bij het initiatief Gewoon Gaaf en willen wij een bijdrage leveren aan een verbeterde mondgezondheid bij kinderen.

Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode voor ieder individueel kind en zijn ouders / verzorgers. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës. Wie goed zijn tanden poetst en er een verstandig consumptiepatroon op nahoudt, kan zijn gebit gewoon gaaf houden!

De tandarts geeft de ouder en kind advies dat is afgestemd op het gebit van het kind. Bij Gewoon Gaaf maakt de tandarts een risico-inschatting. Hoe goed zorgt de ouder en het kind voor het gebit van het kind? Hoe is het met de mondhygiëne? Breken er tanden of kiezen door? Is het kind aan het wisselen? Heeft hij (beginnende) gaatjes in zijn gebit? Op basis van deze risico-inschatting, bepaalt de tandarts het moment waarop hij de (ouder van) het kind weer in de mondzorgpraktijk terug wil zien. De invulling en uitvoering van de preventiemethode kan dus binnen een gezin verschillen. De preventie-assistente speelt hierbij een ondersteunende en adviserende rol.

Klik hier voor meer informatie

Trios 3Shape scanner

Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat wij sinds kort de trotse bezitter zijn van de Trios 3Shape Scanner. De scanner maakt het mogelijk om digitale afdrukken van uw gebit te maken. De Trios scanner is prettig in gebruik, voor zowel de tandarts als de patiënt, waardoor u zo min mogelijk last van de scan ondervindt. Een bijkomend voordeel is dat u geen afdruklepels meer in de mond hoeft te hebben.

Het grote voordeel van digitale afdrukken is dat het zeer specifieke afdrukken van uw gebit maakt. Deze worden digitaal verwerkt in het tandtechnisch laboratorium, zodat er een nog beter eindresultaat verwacht mag worden. Ook kunnen we uw gebitsituatie goed in kaart brengen, zodat mogelijke problemen vroegtijdig geconstateerd worden. Doordat u mee kunt kijken op het scherm is het voor ons mogelijk om u nog actiever bij de behandeling te betrekken.

 

 

 

Samenwerking Orthodontiepraktijk Hardenberg

Drs. G.J. Dijkerman stopt per 01-01-2020 zijn werkzaamheden als ortho-tandarts.
Vanaf 01-01-2019 worden er geen nieuwe beugelbehandelingen opgestart. De lopende behandelingen worden wel zoveel mogelijk bij ons in de praktijk afgemaakt.
We zijn heel blij dat we een samenwerkingsverband met Orthodontiepraktijk Hardenberg kunnen aangaan en dat drs. Dvortsin vanaf 01-01-2020 alle behandelingen van ons over wil nemen.

Voor een nieuwe beugelbehandeling verwijzen wij u naar Orthodontiepraktijk Hardenberg.
U kunt zich inschrijven via onderstaande link.
Orthodontiepraktijk Hardenberg

Peuters zelden bij de tandarts

Afgelopen week stond onderstaand artikel in de krant.
Ook wij zien regelmatig kleine kinderen met gaatjes in de tanden en kiezen.
Ons advies is om kinderen vanaf 2 jaar te laten wennen aan het tandartsbezoek.
Zo kunnen we vroegtijdig ingrijpen als er problemen ontstaan.
In elk geval is het heel erg belangrijk om 2x per dag met peutertandpasta te poetsen.
En mochten er vragen zijn neem vooral contact met ons op.
Ook willen wij nogmaals benadrukken dat een tandartsbezoek voor kinderen tot 18 jaar volledig wordt vergoed.

(meer…)

Maak nu een afspraak

0523 268361
Het Hoge Doel - Tandartspraktijk Het Hoge Doel in Hardenberg - Profi-Web
Chat openen
Welkom bij tandartspraktijk Het Hoge Doel, waarmee kunnen wij u van dienst zijn?