Per 01-01-2022 hebben wij geen contract meer met verzekeringen die vallen onder de VGZ coöperatie

Als u verzekerd bent bij een verzekering die valt onder de VGZ coöperatie, dit zijn: VGZ, IZA, IZZ, Unive, Bewust, UMC, Zeker en Zorgzaam, en heeft u een “Natura polis” dan gaat u vanaf volgend jaar meer bijbetalen voor een kunstgebit of kunstgebit op implantaten, omdat wij vanaf 01-01-2022 geen contract meer hebben met deze verzekeraars.
Als u een “Restitutie polis” heeft dan is er niets aan de hand. Een “Restitutie polis”  is een iets duurdere polis, maar dan heeft u een vrije keuze van zorgverlener, ongeacht of deze zorgverlener gecontracteerd is of niet, u ontvangt de normale volledige vergoeding. Bij een “Natura polis” ontvangt u alleen een volledige vergoeding als u naar een VGZ gecontracteerde zorgverlener gaat.

De reden dat wij geen contract meer aangaan met de verzekeraars die vallen onder VGZ coöperatie is als volgt. De maximale tarieven voor de mondzorg worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven zijn onder meer gebaseerd op beheersing van zorgkosten en rendabele praktijkvoering. Verzekeraars mogen lagere tarieven aan zorgverleners aanbieden. Echter de meeste verzekeringen streven naar een goede kwaliteit voor hun verzekerden en wijken nauwelijks af van de door de NZa opgestelde tarieven. De vergoedingen die wij als gecontracteerde zorgaanbieder van de VGZ coöperatie voor een kunstgebit ontvangen zijn aanzienlijk lager dan de NZa tarieven. Het verschil tussen de VGZ coöperatie en de andere verzekeraars is dermate groot dat wij besloten hebben deze contracten niet meer te ondertekenen.

Mocht u in 2022 een nieuw kunstgebit of een kunstgebit op implantaten nodig hebben dan is het zeker de moeite waard om goed te kijken welke verzekering en bij welke verzekeraar u de nieuwe verzekering afsluit. Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

 

Inschrijving nieuwe patiënten

Op dit moment is het erg druk in de praktijk. Daarom is het alleen mogelijk om u als nieuwe patiënt in te schrijven als u woonachtig bent in de gemeente Hardenberg.

Herinneringsmail

Wij krijgen regelmatig te horen dat de herinneringsmail in de spam terechtkomt of niet bij u aankomt. Hierover hebben wij al diverse keren contact gehad met de ICT specialisten. Echter  schijnt het een probleem te zijn dat steeds vaker voorkomt en wordt veroorzaakt door de beveiligingssystemen van de providers. Hier kunnen wij helaas niets aan veranderen.

Daarom willen wij nogmaals benadrukken dat de herinneringsmail een extra service is en dat u daar geen rechten aan kunt ontlenen.

Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Mondzorgpraktijken blijven open 

Medische contactberoepen, zoals in de mondzorg, kunnen hun zorg blijven leveren en hoeven niet te sluiten. Dit is een bevestiging van hetgeen het ministerie van VWS aan de Mondzorgalliantie van KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT heeft geschreven.
Onze praktijk voldoet uiteraard aan alle infectiepreventierichtlijnen. In verband met het Coronavirus hebben we een aantal aanvullende hygiënemaatregelen genomen. Zo zorgen we voor een veilige omgeving voor u als patiënt en voor onze medewerkers.

Om inzicht te krijgen in uw gezondheid stellen wij u een aantal vragen.
Mocht u op één van deze vragen met “ja” antwoorden dan kunnen wij nog geen afspraak inplannen of vragen we u om de afspraak te annuleren.

 •  Heeft u nu Corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met Corona?
 • Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts ( meer dan 38 °C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Wij zullen u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren en een mondkapje te dragen. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals uw mobiele telefoon niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van de afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1.5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 •  Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar niet de hand schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de kamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Gewoon Gaaf

Sinds enkele jaren neemt het aantal gaatjes bij kinderen weer toe. Vandaar sluiten wij ons aan bij het initiatief Gewoon Gaaf en willen wij een bijdrage leveren aan een verbeterde mondgezondheid bij kinderen.

Gewoon Gaaf is een cariëspreventiemethode voor ieder individueel kind en zijn ouders / verzorgers. De preventiemethode laat ouder en kind inzien wat de eigen invloed is op het ontstaan en vooral het voorkomen van cariës. Wie goed zijn tanden poetst en er een verstandig consumptiepatroon op nahoudt, kan zijn gebit gewoon gaaf houden!

De tandarts geeft de ouder en kind advies dat is afgestemd op het gebit van het kind. Bij Gewoon Gaaf maakt de tandarts een risico-inschatting. Hoe goed zorgt de ouder en het kind voor het gebit van het kind? Hoe is het met de mondhygiëne? Breken er tanden of kiezen door? Is het kind aan het wisselen? Heeft hij (beginnende) gaatjes in zijn gebit? Op basis van deze risico-inschatting, bepaalt de tandarts het moment waarop hij de (ouder van) het kind weer in de mondzorgpraktijk terug wil zien. De invulling en uitvoering van de preventiemethode kan dus binnen een gezin verschillen. De preventie-assistente speelt hierbij een ondersteunende en adviserende rol.

Klik hier voor meer informatie

Hervatting reguliere patiëntenzorg

Per 28 zullen wij weer open gaan voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.

Om inzicht te krijgen in uw gezondheid stellen wij u een aantal vragen.
Mocht u op één van deze vragen met “ja” antwoorden dan kunnen wij nog geen afspraak inplannen of vragen we u om de afspraak te annuleren.

 •  Heeft u nu Corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met Corona?
 • Bent u genezen van Corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts ( meer dan 38 °C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?
 • Bent u verder gezond en voelt u zich momenteel gezond?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen we u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals uw mobiele telefoon niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van de afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1.5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

 •  Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach, maar niet de hand schudden.
Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen.
In de kamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

Trios 3Shape scanner

Wij zijn blij u te kunnen mededelen dat wij sinds kort de trotse bezitter zijn van de Trios 3Shape Scanner. De scanner maakt het mogelijk om digitale afdrukken van uw gebit te maken. De Trios scanner is prettig in gebruik, voor zowel de tandarts als de patiënt, waardoor u zo min mogelijk last van de scan ondervindt. Een bijkomend voordeel is dat u geen afdruklepels meer in de mond hoeft te hebben.

Het grote voordeel van digitale afdrukken is dat het zeer specifieke afdrukken van uw gebit maakt. Deze worden digitaal verwerkt in het tandtechnisch laboratorium, zodat er een nog beter eindresultaat verwacht mag worden. Ook kunnen we uw gebitsituatie goed in kaart brengen, zodat mogelijke problemen vroegtijdig geconstateerd worden. Doordat u mee kunt kijken op het scherm is het voor ons mogelijk om u nog actiever bij de behandeling te betrekken.

 

 

 

Samenwerking Orthodontiepraktijk Hardenberg

Drs. G.J. Dijkerman stopt per 01-01-2020 zijn werkzaamheden als ortho-tandarts.
Vanaf 01-01-2019 worden er geen nieuwe beugelbehandelingen opgestart. De lopende behandelingen worden wel zoveel mogelijk bij ons in de praktijk afgemaakt.
We zijn heel blij dat we een samenwerkingsverband met Orthodontiepraktijk Hardenberg kunnen aangaan en dat drs. Dvortsin vanaf 01-01-2020 alle behandelingen van ons over wil nemen.

Voor een nieuwe beugelbehandeling verwijzen wij u naar Orthodontiepraktijk Hardenberg.
U kunt zich inschrijven via onderstaande link.
Orthodontiepraktijk Hardenberg

Rolstoel “geadopteerd”

Wie wel eens in het ziekenhuis in Hardenberg komt, kan nu ook gebruik maken van een door ons “geadopteerde” rolstoel

Peuters zelden bij de tandarts

Afgelopen week stond onderstaand artikel in de krant.
Ook wij zien regelmatig kleine kinderen met gaatjes in de tanden en kiezen.
Ons advies is om kinderen vanaf 2 jaar te laten wennen aan het tandartsbezoek.
Zo kunnen we vroegtijdig ingrijpen als er problemen ontstaan.
In elk geval is het heel erg belangrijk om 2x per dag met peutertandpasta te poetsen.
En mochten er vragen zijn neem vooral contact met ons op.
Ook willen wij nogmaals benadrukken dat een tandartsbezoek voor kinderen tot 18 jaar volledig wordt vergoed.

(meer…)

Maak nu een afspraak

0523 268361
Het Hoge Doel - Tandartspraktijk Het Hoge Doel in Hardenberg - Profi-Web